Szanowni Państwo!

Poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej “RODO”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Świrski w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 5/5.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Panią/Panem, jeżeli zainicjuje Pani/Pan taką komunikację.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych może też być niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działalności, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia świadczenia usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

5. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania. Aby dokonać powyższych czynności należy doręczyć odpowiednie pisemne żądanie na adres Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Świrski, ul. Żółkiewskiego 5/5, 99-300 Kutno.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi komunikację z Panią/Panem.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie radca prawny Bartosz Świrski, a także nasi pracownicy lub współpracownicy, którzy świadczą dla nas pomoc przy prowadzeniu komunikacji (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne
usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną).

9. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.