Kontakt: +48 793 571 440

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZASTĘPSTWO SĄDOWE

Walczysz o swoje prawa w sądzie, urzędzie, u komornika? Nie wiesz jak zdobyć dowody? Nie rozumiesz języka prawniczego?

DORADZTWO PRAWNE

Zastanawiasz się jak rozwiązać swoje problemy prawne? Chcesz pozbyć się długów? Gubisz się w meandrach prawa?

PROJEKTY DOKUMENTÓW

Nie wiesz jak napisać pozew do sądu lub pismo do urzędu? Chcesz podpisać umowę, która ochroni Twoje interesy?

Formularz kontaktowy

    Radca prawny - bezpieczeństwo i pewność

    Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Polega na świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, reprezentowaniu Klientów przed urzędami lub sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, w tym przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zawód radcy prawnego w zakresie uprawnień w zasadzie nie różni się od zawodu adwokata. Jedyna różnica między tymi zawodami polega na tym, że radcowie prawni – w przeciwieństwie do adwokatów – mogą wykonywać zawód także w ramach stosunku pracy. Radca prawny niepozostający w stosunku pracy może reprezentować Klientów w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Radca prawny przy wykonywaniu czynności jest niezależny i zobowiązany do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zawód radcy prawnego może być wykonywany w formie kancelarii radcy prawnego, spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także na podstawie umowy o pracę.