Kontakt: +48 793 571 440

Witaj! W czym możemy pomóc?

ZASTĘPSTWO SĄDOWE

Walczysz o swoje prawa w sądzie, urzędzie, u komornika? Nie wiesz jak zdobyć dowody? Nie rozumiesz języka prawniczego?

DORADZTWO PRAWNE

Zastanawiasz się jak rozwiązać swoje problemy prawne? Chcesz pozbyć się długów? Gubisz się w meandrach prawa?

PROJEKTY DOKUMENTÓW

Nie wiesz jak napisać pozew do sądu lub pismo do urzędu? Chcesz podpisać umowę, która ochroni Twoje interesy?

RADCA PRAWNY

Bartosz Świrski

Doświadczony prawnik procesowy. Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi. Od wielu lat z powodzeniem chroni interesy Klientów. Zapewnia reprezentację procesową i doradztwo prawne. Biegła znajomość wielu dziedzin prawa i drobiazgowa analiza problemu pozwalają mu na kompleksowe rozwiązywanie powierzanych spraw. Działalność prawniczą prowadzi od 2009 roku.

Wiodące obszary działalności

#1

Prawo upadłościowe
Zabezpieczamy interesy wierzycieli i dłużników. Windykujemy spłatę zobowiązań, a po stronie dłużnika – dążymy do umorzenia długów. Przebieg upadłości różni się w zależności od tego, czy dotyczy przedsiębiorcy, czy konsumenta, dlatego wsparcie w tej procedurze jest kluczowe.

#2

Sprawy pracownicze
Wspieramy pracodawców jak i pracowników. Doradzamy na etapie nawiązywania stosunku pracy, wypowiadania umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych. Reprezentujemy Klientów w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Windykujemy wszelkie roszczenia z zakresu prawa pracy.

#3

Spory rodzinne
Reprezentujemy uprawnionych jak i zobowiązanych do alimentacji w procesach o rozwód, separację, alimenty. Regulujemy kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską. Optymalizujemy ustroje majątkowe małżeńskie, podziały majątku. Także osób pochodzących z państw Unii Europejskiej i Ukrainy.

#4

Prawo cywilne
Chronimy interesy osób w sporach konsumenckich, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pojazdów, o naruszenie dóbr osobistych. Regulujemy stany prawne nieruchomości, zasiedzenia, uwłaszczenia, spadki, a także podziały majątków, działy spadków. Aktualizujemy wpisy do ksiąg wieczystych.

#5

Prawo ubezpieczeń społecznych
Podejmujemy sprawy odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym o wyłączenie z ubezpieczenia społecznego z uwagi na pozorność stosunku pracy, o emeryturę pomostową, o wcześniejszą emeryturę związaną z pracą w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charakterze.

#6

Prawo handlowe i stowarzyszeń
Działalność spółek i stowarzyszeń to nieustanny kontakt z prawem. Dlatego ważne jest niezawodne wsparcie przy rejestracji, przekształceniu lub likwidacji podmiotów w KRS. Teksty uchwał, protokołów jak i same wpisy zmian muszą odpowiadać wymogom Portalu Rejestrów Sądowych.

#7

Prawo Unii Europejskiej
Swobodny przepływ towarów i usług rodzi złożoność stanów prawnych. O tym, który sąd (polski, czy zagraniczny) będzie właściwy do wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty, czy Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jak również to, jakie prawo będzie zastosowane, decyduje szereg zmiennych.

#8

Prawo podatkowe
Znajomość podatków jest gwarancją trafnych decyzji. Nie każda czynność prawna będzie bowiem opłacalna z punktu widzenia podatkowego. Na decyzje o tym, w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą, czy sprzedać rzecz, uczynić darowiznę, czy przyjąć spadek – wpływają podatki.

#1

Prawo upadłościowe
Zabezpieczamy interesy wierzycieli i dłużników. Windykujemy spłatę zobowiązań, a po stronie dłużnika – dążymy do umorzenia długów. Przebieg upadłości różni się w zależności od tego, czy dotyczy przedsiębiorcy, czy konsumenta, dlatego wsparcie w tej procedurze jest kluczowe.

#2

Sprawy pracownicze
Wspieramy pracodawców jak i pracowników. Doradzamy na etapie nawiązywania stosunku pracy, wypowiadania umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych. Reprezentujemy Klientów w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Windykujemy wszelkie roszczenia z zakresu prawa pracy.

#3

Spory rodzinne
Reprezentujemy uprawnionych jak i zobowiązanych do alimentacji w procesach o rozwód, separację, alimenty. Regulujemy kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską. Optymalizujemy ustroje majątkowe małżeńskie, podziały majątku. Także osób pochodzących z państw Unii Europejskiej i Ukrainy.

#4

Prawo cywilne
Chronimy interesy osób w sporach konsumenckich, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pojazdów, o naruszenie dóbr osobistych. Regulujemy stany prawne nieruchomości, zasiedzenia, uwłaszczenia, spadki, a także podziały majątków, działy spadków. Aktualizujemy wpisy do ksiąg wieczystych.

#5

Prawo ubezpieczeń społecznych
Podejmujemy sprawy odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym o wyłączenie z ubezpieczenia społecznego z uwagi na pozorność stosunku pracy, o emeryturę pomostową, o wcześniejszą emeryturę związaną z pracą w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charakterze.

#6

Prawo handlowe i stowarzyszeń
Działalność spółek i stowarzyszeń to nieustanny kontakt z prawem. Dlatego ważne jest niezawodne wsparcie przy rejestracji, przekształceniu lub likwidacji podmiotów w KRS. Teksty uchwał, protokołów jak i same wpisy zmian muszą odpowiadać wymogom Portalu Rejestrów Sądowych.

#7

Prawo Unii Europejskiej
Swobodny przepływ towarów i usług rodzi złożoność stanów prawnych. O tym, który sąd (polski, czy zagraniczny) będzie właściwy do wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty, czy Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jak również to, jakie prawo będzie zastosowane, decyduje szereg zmiennych.

#8

Prawo podatkowe
Znajomość podatków jest gwarancją trafnych decyzji. Nie każda czynność prawna będzie bowiem opłacalna z punktu widzenia podatkowego. Na decyzje o tym, w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą, czy sprzedać rzecz, uczynić darowiznę, czy przyjąć spadek – wpływają podatki.

Szukasz doświadczonej kancelarii prawnej?

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Świrski od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i firm. Wieloletnia współpraca z uznanymi prawnikami - radcami prawnymi, adwokatami i syndykiem, pozwoliła stworzyć zespół doświadczonych specjalistów. Jakość i skuteczność świadczonej pomocy to nasz priorytet. Drobiazgowo analizujemy każdą sprawę. Przystępnym i zrozumiałym językiem wskazujemy kierunki działania. Odważnie i konsekwentnie dążymy do celu. Jesteśmy szczerzy wobec naszych Klientów, dlatego z góry oceniamy szanse powodzenia sprawy i koszty związane z jej prowadzeniem. Nie angażujemy sił i środków w sprawy, które nie rokują wygranej. Przekazywane nam informacje i dokumenty są chronione nieograniczoną w czasie tajemnicą zawodową. Nie widzisz specjalizacji swojej sprawy? Skontaktuj się z nami!