prawnik od upadlosci konsumenckiej

Świadomość prawna to podstawa właściwego działania

Aktualności ze świata prawa

ZASTĘPSTWO SĄDOWE

Walczysz o swoje prawa w sądzie, urzędzie, u komornika? Nie wiesz jak zdobyć dowody? Nie rozumiesz języka prawniczego?

DORADZTWO PRAWNE

Zastanawiasz się jak rozwiązać swoje problemy prawne? Chcesz pozbyć się długów? Gubisz się w meandrach prawa?

PROJEKTY DOKUMENTÓW

Nie wiesz jak napisać pozew do sądu lub pismo do urzędu? Chcesz podpisać umowę, która ochroni Twoje interesy?

05.03.2023 r.

Przyczyny zwolnienia pracownika z pracy

Zastanawiasz się, czy pracodawca mógł wypowiedzieć ci umowę o pracę? A może jesteś pracodawcą i zastanawiasz się jak zwolnić pracownika? Sprawdź na co zwrócić uwagę, gdyż brak staranności w uzasadnianiu przyczyn zwolnienia może przesądzić o wyniku procesu sądowego.

14.02.2023 r.

Alimenty od rodzica z zagranicy

Chcesz uzyskać alimenty na dziecko od rodzica z zagranicy? Zajmujemy się międzynarodowym dochodzeniem alimentów na rzecz małoletniego dziecka od rodzica mieszkającego za granicą.

03.01.2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. nowe prawa konsumentów

Od 01.01.2023 r. istotnie zmodyfikowano prawa konsumenta. Nowelizacja wzmacnia ochronę konsumentów i ma na celu przeciwdziałanie licznym nadużyciom do jakich dochodziło podczas tzw. pokazów lub wycieczek. Termin na odstąpienie od umowy. Termin ten został co do zasady utrzymany i wynosi 14 dni. Nowością jest natomiast możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy, zawarto z nim umowę […]

07.12.2022 r.

Układ między dłużnikiem a wierzycielami

Kiedy warto rozważać? Prawo upadłościowe przewiduje procedurę zawarcia układu przez upadłego konsumenta z wierzycielami. Warto ją rozważać zwłaszcza, gdy upadły posiada np. mieszkanie lub dom i nie chce ich tracić w toku likwidacji masy upadłości. Zasadniczym warunkiem do jej zastosowania jest perspektywa relatywnie wysokiego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. O upadłości konsumenckiej pisałem tutaj. Dla kogo? Zgodnie […]

23.11.2022 r.

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka? Założeniem procedury upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego (dłużnika), a zarazem zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Kto może skorzystać? Upadłość konsumencka jest dedykowana zadłużonym konsumentom, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, ani zawodowej. Z jej dobrodziejstw mogą również skorzystać byli przedsiębiorcy nawet w sytuacji, gdy ich zobowiązania powstały wyłącznie […]

04.11.2022 r.

Reklamacja wadliwej rzeczy – rękojmia za wady fizyczne

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną kupującemu przysługuje całe spektrum roszczeń wobec sprzedającego. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nie ma jednak pełnej swobody i dowolności w dochodzeni tych roszczeń. Analiza przepisów regulujących rękojmię za wady rzeczy sprzedanej wskazuje na jeden istotny i często pomijany aspekt. Otóż, przepisy te zdają się wprowadzać zasadę sekwencyjności roszczeń kupującego, […]

29.10.2022 r.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup nowego mieszkania od 1 lipca 2022 roku bezpieczniejszy. Od wskazanej daty zacznie funkcjonować Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu rozwiązaniu, jeżeli deweloper nie wywiąże się z obowiązku przeniesienia praw do mieszkania, kupujący po spełnieniu kilku warunków będzie miał prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zainwestowanych pieniędzy z Funduszu Deweloperskiego. Nowelizacja dotyczy umów podpisanych po 1 […]